How To Be A Goal Getter/Goal Getter Planner Review | Home Chic Club: How To Be A Goal Getter/Goal Getter Planner Review

5/26/2021

How To Be A Goal Getter/Goal Getter Planner Review

We are half way to a new year and it`s time to review our goals and our progress. New Goal Getter Planner from Moj Rokovnik.rs is a perfect tool to achieve any goal and become a goal getter!
How To Be A Goal Getter
Na polovini smo godine i pravi je trenutak sa se osvrnemo na ono što smo do sada postigli. Novi planer pod nazivom Goal Getter is kompanije Moj Rokovnik.rs je odlična alatka za ostvarivanje ciljeva uz koju i vi postajete "goal getter".

Acording to Urban Dictionary "goal getter" is someone who strives to achieve their ultimate goal regardless if the outcome is good or bad.

Everyone has goals. Every single person you talk to has a goal they would like to reach one day. They believe it's their goal. Yet majority of them rarely ever do a anything to reach it. Those aren't goals - they're dreams.
In order to achieve any goal, goal getters don`t dream, they get things done! They take action every single day in order to make their dreams come true. 
There are several steps you can take to become a goal getter.

Definicija Goal Getter-a (Urban Dictionary) glasi da je to osoba koja se trudi da postigne svoj ultimativni cilj bez obzira na krajnji rezultat.

Svako od nas ima svoje ciljeve. Ako razgovarate sa bilo kim, uvidećete da ta osoba ima cilj koji bi želela da ostvari jednog dana. Ali većina ljudi zapravo ne radi ništa na tome. I onda ciljevi postaju samo snovi koji se nikada ne ostvare.
Po čemu se goal getter-i razlikuju od ostalih, pitate se? Da bi postigli svoj cilj, "goal getter-i ne sanjaju, oni rade svakog dana na onome što žele da ostvare. Ako i vi želite da postanete goal getter, evo nekoliko koraka koji vam u tome mogu pomoći.

1. Have a very specific goal
I will explain this step further. Let say you want to lose wait... It`s a goal, but it`s not very clear. It can be a few pounds, or more... So it`s not really specific. Your goal always need to be clear so you know what is your target before you star aiming it. New Goal Getter planner can help you determinate your goals with a few simple tests. This tests will help you get a better picture of all the aspects of your life, what you accomplished so far and where you want to be in the future. If you have a clear goal in your mind, you have a better chance to accomplish it.
1.Jasno određen cilj
Da bih ovo bolje objasnila, navešću vam jednostavan primer. Recimo, želite sa smršate... To jeste cilj, ali prilično neodređen. Možda želite da smršate dva kilograma, ili pet ili deset... Dakle "smršati" nije bar konkretan cilj, jer ne znate koliko i u kom roku želite da smršate. Vaš cilj uvek treba da bude konkretizovan, tako da znate šta je cilj i pre nego što krenete da ga ostvarujete. Novi Goal Getter planer može u tome da vam pomogne. Na samom početku nalazi se nekoliko testova uz pomoć kojih ćete steći jasniju sliku o svom životu i onome što ste do sada postigli u različitim sferama svog života, a šta želite da postignete u budućnosti. Jer, kao što sam rekla, ako imate jasan i određen cilj ispred sebe, veće su šanse da ćete ga i ostvariti. 
How to be a goal getter
2. Have a plan and routines
Every great battle starts with a plan. Achieving the goal can be overwhelming, because we want instant results and trying to do all at once. Of course, it`s not possible, so people tends to give up even before they start. But, goal getter don`t think that way. He makes plan and stick to it. 
Good plan includes:
- the goal
- course of action to reach the goal
- deadline to hit the goal
- daily plan to keep up the above 3
Don`t be trapped in your own feelings, just think of small thing you can do every day to achieve your goal. Then do it! Then think about small thing you can do tomorrow. Do it! Simple as that. That is your routine. Goal Getter Planner has a pages dedicated to making a new routines that`s going to help you to stick to your goals. You can write down your ideas for the new routines for every day of the week and pages for ideas for morning and evening routines. Once you set your routines, it will be much easier to schedule your time and organize your day in order to reach your goals. 
2. Napravite plan i rutine
Svaka velika "bitka" počinje planom. Znam da postizanje ciljeva ume da bude teško i obeshrabrujuće, jer svi želimo da vidimo rezultate brzo. Naravno to najčešće nije moguće, pa zato često odustanemo i pre nego što smo počeli. Ali goal getter ne razmišlja tako. On napravi plan i čvrsto ga se drži.
Evo šta dobar plan mora da sadrži:
- cilj
- radnje koje dovode do cilja
- rok za dostizanje cilja
- dnevni plan koji omogućava sprovođenje prve tri stavke
Najvažnije je se ne obeshrabrite. Razmislite koju sitnu stvar koje možete da učinite danas, a koji vas vodi do cilja. Onda je sprovedite u delo. Potom razmislite šta je to što možete učiniti sutra. I to sprovedite u delo! Zapravo je vrlo jednostavno. Činite to svakog dana i stvorite rutinu. Goal Getter planer ima poglavlje koje je posvećeno stvaranju novih rutina za svaki dan i svaku nedelju, kao i deo koji je posvećen idejama za nove jutarnje i večernje rutine. Jednom kada uspostavite nove rutine, biće vam mnogo lakše da rasporedite svoje vreme i organizujete dan tako da uvek imate vremena za radnje koje vode ostvarenju vašeg cilja.
How to be a goal getter
3. Visualize and take notes
Vision is not a dream. By creating a vision board you make yourself a clear picture of accoplished goal you can daily refer to be encouraged by. It`s popular with a reason, it`s a powerful tool which helps you to stay focused and get your goals. Also, it`s very good strategy to always have your journal or planner with you. Goal Getter has a pages where you can take notes about things that stopping you from making progress, what works and what not works, how to fix it, what to change or improve...etc. This notes will help you see if your plan and daily habits leads to getting your goal or not. Then you can adjust your daily plan and get back on track easily.
3. Vizualizujte i beležite
Viziualizacija nije sanjarenje. Kreiranjem tzv. vision board-a vi zapravo stvarate jasnu sliku postignutog cilja, koju možete pogledati svaki put kada vam je potreban podstrek ili inspiracija. Ovaj metod nije tek tako stegao veliku popularnost, on je moćna alatka koja vam pomaže da ostanete fokusirani na svoj cilj. Uz to, veoma je dobro da uz sebe uvek imate notes ili svoj planer, kako biste zabeležili svoje misli. Goal Getter planer je osmislio stranice u koje možete zapisati šta vas sputava u ostvarivanju ciljeva, šta se pokazalo kao dobra, a šta kao neuspešna strategija, šta možete da učinite da biste savladali prepreke i napredovali itd. Ove beleške će vam pomoći da utvrdite da li vaše dnevne rutine i planovi vode ostvarivanju zadatih ciljeva ili ne. Tada ćete znati kako da korigujete svoje dnevne planove i da krenete napred.
How to be a goal getter
4. Be persistent and determined 
To actually become a goal getter means you are persistent and not afraid of fail or mistake.  Goal getter is something like a marathon runner. They know it`s going to be a long, hard run and they may not win it, but they still practice every day and don`t give up in advance. Similar, goal getter do what they need to do every day, taking one step at the time. They are always focused on the next step, because this step is one step more they achieved in order to design their own life, life they want for themselves. They now it`s going to be a mistakes on the way, but they don`t get discouraged. Instead, they think about the mistake, why they make it and how to fix it. They are determined, persistent and patient, because every goal takes time.
To help you with setting the time for each goal, Goal Getter Planner gives you a chart where you can set time frame for goals you have in every aspect of your life.  You can set goals  in 3, 6, 9 or 12 months, depending on how much time that goal needs. This planner also has pages where you can brake down every goal in single steps with a deadline. Because, remember, goal is a series of steps, one step at the time.
4.Budite istrajni i odlučni
Biti goal getter, znači imati strpljenja, biti istrajan i ne plašiti se grešaka ili neuspeha. Goal getter je pomalo kao maratonac. On zna da će trka biti duga i zamorna i da možda neće pobediti, ali ga to ne sprečava da svakoga dana uporno trenira. On nikada ne odustaje pre početka trke. Slično tome, goal getter svakoga dana preduzima radnje neophodne za ostvarenje svog cilja, jedan po jedan korak približavajući se finišu. On je uvek fokusiran na sedeći korak, korak koji će ga približava cilju, dati mu mogućnost da sam oblikuje svoj život i živi život kakav želi. On zna da će na tom putu biti prepreka, ali on ne dozvoljava da ga one obeshrabre. Naprotiv, on razmišlja i analizira svoje greške, učeći na njima. On je uporan, odlučan i strpljiv jer zna da se ciljevi ne ostvaruju preko noći. Da bi vam pomogao, Goal getter planer sadrži tabelu u kojoj možete upisati ciljeve za svaki aspekt vašeg života. Različiti ciljevi traže različite rokove, a vi odredite da li će to biti 3, 6, 9 ili 12 meseci. Takođe, ovaj planer sadrži i deo u kome možete svoj cilj da razložite na pojedinačne korake, upišete koji su to koraci i potom odredite rok za njihovu realizaciju. Jer, ponoviću, svaki cilj je zapravo serija koraka, koje treba preduzeti jedan po jedan.
How to be a goal getter
Besides all the above, this planner will help you with your finances with a monthly review of spending and saving, monthly chart for bills and incomes. It also contains a list of medical appointments and year in a pixels, so you can have a better insight of your feelings and moods during the year. You also have a pages for important dates (like birthdays, anniversaries etc.) and to do lists for everyday chores. Then you will find weekly spreads with place to write 3 most important tasks of the week, notes, list of tasks and routines. After every weekly spread you will also find the empty pages to take notes. Pages in this planner are undated, so you can start using it at any time, which is very convenient and makes it easy to use. 
I really like it and I hope it will help me in the future. If you have a goals you want to achieve, try this method and let me know how it went. 
How to be a goal getter
Pored svega navedenog, Goal Getter Planer će vam pomoći i sa vašim finasijama. On sadrži mesečni pregled troškova i štednje, mesečnu tabelu svih računa i prihoda. 
Takođe, u njemu ćete pronaći i tabelu svih zakazanih medicinskih pregleda, kao i godinu u pikselima, tako da na kraju godine steknete bolji uvid u svoja raspoloženja i osećanja. 
U njemu ćete pronaći i stranice za važne događaje (rođendane, godišnice i sl.), kako i popularne to-do liste. Pored toga tu je i nedeljni planer sa tri najvažnija zadatka za tu nedelju, beleške, liste zadataka i rutine. Nakon svake nedelje nalaze se stranice za beleške, ideje i zapažanja.  Planer nema datume, tako da je vrlo praktičan i možete bilo kada početi i nastaviti da ga koristite.  
Meni se Goal Getter Planer zaista dopao, mislim da je odlično koncipiran i da će mi zaista biti koristan. Ukoliko i vi imate ciljeve koje želite da ostvarite, pokušajte ovaj metod i poručite svoj primerak Goal Getter Planera i javite mi u komentarima šta je najvažniji cilj koji biste želeli da ostvarite. 
How to Be a Goal Getter

Follow me on Pinterest HERE  
Find more Free Printables HERE
_____________
Keep in touch!
Love FREE PRINTABLE?
Sign up for my email subscriber list and get your FREE
Daily and Weekly To Do List, Free Fitness Planner Printable;
The Ultimate Packing List
and much more to come!
Subscribers Only!

No comments:

Post a Comment